Til sikring af et større erhvervsareal monterede vi 435 lbm. varm galvaniseret stålmåttehegn med en højde på 2000 mm og en adgangslåge med en gennemgangsbredde på 1000 mm, som er forsynet med en sakseskinne, som hindrer overklatring. Yderligere har vi monteret to stk. HERAS Delta SHDS speed gate fritsvævende skydeporte med en gennemgangs bredde på hhv. 8500 mm og  5000 mm og en højde på 2000 mm. HERAS Delta skydeporte er udstyret med den seneste udvikling i strømbesparende motorer og en motorstyring, der kan udkobles til manuel betjening ved behov, som f.eks ved uventet strømsvigt. Desuden er området sikret med en fritsvævende foldeport af typen MSFK Faldavia med en gennemkørselsbredde på 6000 mm og en højde på 2000 mm. Driftsoversigten er tilgængeligt via et diagnose display med eventuelle fejlmeldinger. Porten har indbygget softstart og softstop, hvilket forlænger portens levetid da mekanikken bliver mindre belastet. Kunden valgte disse porte med en åbne- og lukkehastighed på kun 1 m/s for at nedbringe ventetiden for sine kunder. Porten er udstyret med fotoceller for yderligere sikkerhed. Stolperne er som altid støbt i jorden til frostfri dybde. Alle gældende krav, og kundens ønsker til sikkerhed er naturligvis overholdt.

Til dette projekt har vi leveret 2 stk. Odysseus elektrisk drevet skydeporte, begge leveret med Athos baluster udfyldning, ca. 300 m. Heras Athos balusterhegn, samt 1 stk. ganglåge. En stilsikker og flot løsning, ikke mindst fordi kunden har valgt at hegn , låge og porte skal leveres...

I forbindelse med udvidelse og etablering af ny belægning på pladsen hos BERA Stilladser i Aalborg, ønskede kunden at udskifte en ældre manuel svingport med en elektrisk skydeport. Det åbner mulighed for at fjernstyre adgangen til pladsen. Med levering af en elektrisk drevet Odysseus skydeport fra HERAS, udbygning af adgangskontrolanlægget og overvågningsanlægget har kunden i dag en super fleksibel og stabil løsning. Vi har leveret skydeporten med en fri åbning på 5000mm, og en højde på 1900mm.

Til denne løsning har vi leveret og monteret 1 stk. High Speed foldeport fra vores svenske leverandør Halsäng AB. Porten er af typen Faldavia. Porten har en åbning på 10000mm. Ja, 10m fri åbning. Den type ser man ikke hver dag. Alle gældende krav, og kundens...

Levering og montering af 3 stk. elektriske bomanlæg og 3 stk. elektriske skydeporte. De elektriske skydeporte er af typen Delta fra HERAS. De har en gennemgangsbredde på 8,5 meter, og en højde på 1,8 meter. Bomanlæggene er af typen TSZ60 fra ZABAG. De er monteret med hængegitter...

Vi har til denne løsning leveret 300m hegn højde 2000mm, hvoraf ca. 120 m. er Heras Pallas stålmåtte hegn leveret med fleksibel afdækningsbånd. Der er leveret 1 stk. elektrisk drevet skydeport af typen Heras Odysseus. Porten har en fri åbning på 5000mm og en højde...

Til dette projekt har vi leveret ca. 300 m. Heras Athos balusterhegn, 2 stk. Odysseus elektrisk drevet skydeporte, begge leveret med Athos baluster udfyldning samt 1 stk. ganglåge. En stilsikker og flot løsning, ikke mindst fordi kunden har valgt at hegn , låge og porte...

Der er leveret og monteret Heras Atlas balusterhegn samt 1 stk. dobbeltfløjet svingport højde 1800 mm. Balustrene har en diameter på ø26mm med en center til center afstand på 132mm. Baluster elementerne er fastgjort diskret på hegnsstolene med ”blind connection”. Der er valgt hegnsstolper med...

Vi har til denne løsning leveret ca. 40 m. Noistop Wood Elba med overflade beskyttelse i antracitgrå farve. Færdig højde på hegnet er 180 cm. over støttemuren. De varmgalvaniserede stolper 100x100x4mm er alle leveret med fodplade, og disse er fastgjort med limanker i betonmuren. Udført: December...

Levering og montering af 2 stk. dobbeltfløjede svingporte med en gennemgangsbredde på 10 meter. Portene er leveret med locinox låsekasse, skudrigler og det antal stop, som kunden har ønsket. Der er endvidere leveret og monteret ca. 150 meter fletværkshegn. Dette er monteret på varmgalvaniserede stolper....