Til denne løsning har vi leveret grå industri fletværkshegn højde 1200 mm. Der er monteret vinkeljern over hegnet. Der er endvidere leveret og monteret 1 stk. dobbelt låge, med en gennemgangs bredde på 2500mm. På lågen er udover en almindelig Locinox låsekasse, også monteret en...

Levering og opsætning af ca. 350 m. grå industri fletværkshegn med en højde på 180 cm. Hegnet er monteret på varmgalvaniserede firkantpæle (60x40x2mm). Pælene er som altid sat i beton i frost fri dybde. Levering og opsætning af 3 stk. Heras Europa Heracles dobbeltfløjet sving...

Til denne løsning har vi leveret ca. 50 m. Heras Pallas stålmåtte hegn højde 1200 mm, adgangslåge og dobbeltfløjet svingport. Der er endvidere leveret Heras Pallas stålmåttehegn omkring cykelparkering/affaldsgård. Vi har som afskærmning af denne, monteret afdækningsbånd, som er ”syet” ind i stålmåtterne. En flot...

Leveret og opsat panelhegn højde 120 cm. på fodplade på en støttemur, og støbt i jorden i frostfri dybde. Som forlængelse af eksisterende fletværkshegn, har vi leveret og opsat ca. 30 m. industri fletværkshegn højde 120 cm. Endvidere har vi leveret og opsat 2 stk....