Til den nyopførte børnehave Børnehaven Humlebien leverede og monterede vi 130 lbm. Pallas stålmåttehegn samt en adgangslåge og en dobbelt fløjet svingport.Låge og svingport og udfyldning med Pallas stålmåtter. Der er monteret fjederparabol for ekstra sikkerhed på adgangslågen. Det hele i højde 1,2 meter høj. Stolperne er støbt ned i frostfri dybde.

Til denne løsning har vi leveret grå industri fletværkshegn højde 1200 mm. Der er monteret vinkeljern over hegnet. Der er endvidere leveret og monteret 1 stk. dobbelt låge, med en gennemgangs bredde på 2500mm. På lågen er udover en almindelig Locinox låsekasse, også monteret en...

Levering og opsætning af ca. 350 m. grå industri fletværkshegn med en højde på 180 cm. Hegnet er monteret på varmgalvaniserede firkantpæle (60x40x2mm). Pælene er som altid sat i beton i frost fri dybde. Levering og opsætning af 3 stk. Heras Europa Heracles dobbeltfløjet sving...