Sikring af tankanlæg

Levering og opsætning af ca. 100 m. stålmåtte hegn af typen Triton, med en færdig højde på 2000 cm. Hegnet er monteret på varmgalvaniserede firkantpæle (60x40x2mm). Pælene er som altid sat i beton i frost fri dybde.

 Levering og opsætning af 2 stk. Heras Europa Heracles adgangslåger.

Udført: Juli 2013

Tags: