Gasbur

Fremstilling, levering og opsætning af 1 stk. gas bur 5000 x 6000 mm med en frihøjde på 2000 mm. Buret er fremstillet med 4 stk. separat aflåselige rum med en bredde på ca. 1500 mm og en dybde på 5000 mm.

På den ene langside placeret 4 stk. varmgalvaniserede frit bærende skydelåger med udfyldning i svejst stålnet 50x50mm masker. Der er monteret 4 stk. hængelås beslag. Rumadskillelse og ydervægge er fremstillet af varm galvaniseret (NEM EN ISO 1461) Heras Pallas stålmåtte hegn 8/6/8 mm, med en højde på 2000mm.

Hegnet er monteret på varm galvaniserede (NEM EN ISO 1461) firkant stolper (60x60x3mm). Stolperne er støbt med beton til frostfri dybde. Taget er udført med sinusplader med svag hældning bagud, og med 25 cm udhæng monteret på 2×6 spær og lægter.