Bolcheriet

Sådan bliver et “MOOSDORF hegn-bolche” til.